Kort Verbeter Traject

In het verlengde van de Quickscan biedt de Garagecoach een Kort Verbeter Traject. Gedurende acht opeenvolgende weken staat de Garagecoach het werkplaatsteam totaal 32 uur bij om de adviezen uit de Quickscan door te voeren. De Garagecoach:


Legt doelstellingen o.b.v. de Quickscan voor u vast

Maakt een plan van aanpak

Zorgt voor motivatie van de medewerkers

Stelt (nieuwe en realiseerbare) protocollen op

Voert periodiek werkplaatsoverleg in

Verankert afspraken


De Garagecoach doet wat hij zegt. Én hij zegt wat hij doet. Na deze acht weken realiseert u, samen met uw team en de Garagecoach, het gewenste werkplaatsrendement. Succes verzekerd! Natuurlijk blijft de Garagecoach betrokken, want uw verbetering is zijn missie!


 

Meer weten? Job Zegers · www.degaragecoach.nl · job@degaragecoach.nl · 06 - 440 964 75

terug naar homeHome.html
QUICKSCANQUICKSCAN.html